REGULAMIN KONKURSU „STWÓRZ GRAFIKĘ AI – POLSKA 2123”

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 03.11.2023r § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Krzysztof Niewiadomski z siedzibą na ul. Warszawska 59, 06-323 Stegna.(zwany dalej „Organizatorem”). 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia […]